Pozitivní emoce, aneb když to ladí

Být pozitivní, zůstat nad věcí, nenechat se odradit…platí to pro všechny, nebo jenom některé? Jak toho dosáhnout a co nám v tom může pomoct?

Čím déle se věnuji rozkrývání talentů, seberozvojem, práci s potenciálem, silnými stránkami nebo jak to kdo nazve, tím více se mi daří objevovat také zdánlivě nespojitelné souvislosti. A také to, že klíčem ke kvalitnímu životu jsou pozitivní emoce. Jak ale pracovat na tom, abychom tyto emoce měli, posilovali je a dokázali z nich těžit?

Základním pravidlem je to, aby člověk měl možnost dělat věci, které ho opravdu baví. Aby co nejvíce jeho aktivit ladilo s tím, co mu doopravdy jde a on se tak stal manažerem svých vlastních dovedností a schopností. To s sebou také přináší určitou formu rizika, připravenost opustit staré a zajeté koleje, nebát se čelit kritice, když se nebude dařit. Být si vědom, že náročná a rozhodnutí a volby, které přijmeme dnes, jsou pro lepší a jistější budoucnost.

Stojí za to vynaložit úsilí na pěstování pozitivních emocí nejen pro ně samotné, ale také pro dosažení psychického a fyzického zdraví.

Leave a Comment